Naujienų archyvas

Sekmadienis, Birželis 22nd, 2014

Bičiuliai, mūsų rajone atsinaujino bičių šeimų ir avilių vagystės. Dažniau aplankykite savo bitynus. Būtų malonu, pamačius naujai atsiradusius avilius, praneštumėte man. Pagarbiai Gediminas.

Sekmadienis, Birželis 22nd, 2014

Gerbiami bitininkai, patvirtintos naujos augalų purškimo taisyklės. Plačiau galite susipažinti Lietuvos bitininkų tinklalapyje. VII. REIKALAVIMAI BIČIŲ LAIKYTOJAMS IR ŽEMĖS NAUDOTOJAMS 45. Bičių laikytojas, vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių [...]

Sekmadienis, Gruodis 8th, 2013

Gerbiamieji, Informuojame, kad Žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 yra patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės. Taisyklėse yra pakeitimų. Prašome susipažinti ir paraiškas paramai gauti pildykite  vadovaujantis tik šiomis taisyklėmis. Priemonėje Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms yra naujovė: parama bitininkavimo inventoriui įsigyti. Naudokitės [...]

Pirmadienis, Gegužė 20th, 2013

Gerbiami bitininkai Kas vežate bites į rapsą būkite malonūs pasišnekėkite su tuo lauko ūkininku arba ant avilio užrašykite telefono numerį. Jau yra nusiskundimų iš ūkininkų, jog atvežamos bitės ir nežinoma kieno jos yra, kitaip nesiskuskite patys, kai apnuodys bites. Būkite malonūs, kai ūkininkas paskambina dėl purškimų džiaukitės, kad praneša ir derinkite bendrai laiką o nepradėkite [...]

Sekmadienis, Gegužė 5th, 2013

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2013 m. gegužės 2 d. Nr. B1-336 Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į gyvenamųjų vietovių specifiką ir gyventojų poreikius bei vadovaudamosi Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir šiuo Aprašu, rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, kuriose [...]

Sekmadienis, Gegužė 5th, 2013

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-679 redakcija) AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS 47. Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių [...]

Atydarimas

Trečiadienis, Gruodis 22nd, 2010

Norime pranešti, kad planuojame jau veikti pilnu pajėgumu, nuo 2011 metų Sausio 4 dienos.