Naujienų archyvas Gegužė, 2013

Pirmadienis, Gegužė 20th, 2013

Gerbiami bitininkai Kas vežate bites į rapsą būkite malonūs pasišnekėkite su tuo lauko ūkininku arba ant avilio užrašykite telefono numerį. Jau yra nusiskundimų iš ūkininkų, jog atvežamos bitės ir nežinoma kieno jos yra, kitaip nesiskuskite patys, kai apnuodys bites. Būkite malonūs, kai ūkininkas paskambina dėl purškimų džiaukitės, kad praneša ir derinkite bendrai laiką o nepradėkite [...]

Sekmadienis, Gegužė 5th, 2013

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2013 m. gegužės 2 d. Nr. B1-336 Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į gyvenamųjų vietovių specifiką ir gyventojų poreikius bei vadovaudamosi Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir šiuo Aprašu, rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, kuriose [...]

Sekmadienis, Gegužė 5th, 2013

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-679 redakcija) AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS 47. Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių [...]