Pagal 2020 m. birželio 2 d. Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-410 n u s t a t y t a s papildomas paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminas – nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Komentarai yra laikinai išjungti šioje temoje

Comments are closed.