Bitininkų draugija

Pasvalio bitininkų draugija „Bičiulis“

Draugijos Pirmininkas Gediminas Bauža ( gimęs 1968.02.25), 1990 m. baigęs  Kauno tarybinį ūki,-technikumą bitininkystės sektorių.  Draugijai vadovauja  nuo 2009 m. Draugija įkurta apie 1973 m. Iki 1975 m. draugijai vadovavo Algimantas Jankevičius, iki 1979 m. Vytautas Vaitekūnas, iki 2009 m. Jonas Nainys, iki šiol Gediminas Bauža. Anksčiau ji vadinosi “ Bitininkų susivienijimas“.

Draugijos valdyba (renkama kas 5 m.  iš 7 asmenų) G. Bauža (pirmininkas), P. Piragis, R. Subačius, A. Marčiuška, A. Motiečius, P. Petkevičius, G. Jarašūnienė, buhalterė L. Petkevičienė.

Dabar draugijoje yra 151 narys. Jie laiko 4393 bičių šeimų. 2005 m. buvo 64 nariai. Rajone yra nemažai stambių bitynų – L. Katuškevičiaus, L. Beinoravičiaus, Ž. Jankevičiaus, V. Vaitekūno, Z. Skėrienės, A. Gutparakio, J. Kaminsko, L. Lipnicko , P. Leimonto, P. Piragio.

1992 m. Pasvalyje vyko Lietuvos Bitininkų Šventė.

Draugijos nariams rengiami seminarai, kviečiami lektoriai, kurie  tobulina bitininkavimo meistriškumą, mielai dalijasi patirtimi. Draugija atstovauja ir gina draugijos narių interesus.